Back to Top
 

Afspraak maken

Afspraken

- Een afspraak boeken gebeurt bij voorkeur online via de website.
Ik maak een afspraak

- Afspraken maken kan per E-mail: Kine-Malika@telenet.be. Vermeldt hierbij zeker je probleem en contactgegevens.

- Ook telefonisch op het nummer 052 50 39 09 kun je een afspraak maken. Tijdens behandelingen neem ik geen telefoons aan. Je kan wel een bericht nalaten.

Wat breng je mee bij de eerste consultatie?

- Een geldig voorschrift van de arts (maximum 2 maand oud)

- Een klevertje van de mutualiteit

- Identiteitskaart

- Eventueel RX, echo, MRI, verslagen,…

Wat bij niet verwittigde afwezigheid?

- Patiënten die hun afspraak niet nakomen betalen als vergoeding een bedrag, gelijk aan het honorarium. Dit geldt voor afspraken die niet of niet tijdig (12 uren van te voren) telefonisch zijn afgezegd

Betalingen

- De betaling gebeurt contant, na elke behandeling.

Dry Needling & Myofasciale Therapie